formano edle Blumenvase Stone silber aus Keramik, 34 cm