formano edle Blumenvase Stone silber aus Keramik, 27 cm