formano edle Blumenvase Stone silber aus Keramik, 20x25 cm