Chunks (1 kg) aus Olivenholz zum Räuchern & Smoken